نام : باکتری سل

سال کشف : 1882 میلادی

محل کشف : آلمان

کاشف : روبرت کخ

 

نام : واکسن سل

سال تولد : 1920 میلادی

محل تولد : فرانسه

کاشف : کالمت گرن

 

نام : باکتری دیفتری

سال کشف : 1880 میلادی

محل کشف : آلمان

کاشف : فردریک لوفر

 

نام : سرم دیفتری

محل تولد : آلمان

نام پدر : امیل فن بهرینگ

 

نام : باکتری زخم معده

سال کشف : 2005 میلادی

محل کشف : استرالیا

کاشف : مارشال ووارن

 

نام : بیماری طاعون

سال کشف : 1863 میلادی

محل کشف : فرانسه

کاشف : الکساندر پرس

 

نام : بیماری طاعون غده ای

سال کشف : 1892 میلادی

محل کشف : هنگ کنگ

کاشف : بارون کیتاساتو

 

نام : ویروس هپاتیت B

سال کشف : 1965 میلادی

محل کشف : آمریکا

کاشف : دکتر بلامبرگ

 

نام : واکسن هپاتیت B

سال کشف : 1970 میلادی

محل کشف : آمریکا

کاشف : دکتر بلامبرگ و میلمن

 

نام : بیماری جذام

سال کشف : 1774 میلادی

کاشف : هانس روبرت

 

نام : میکروب وبا

سال کشف : 1883 میلادی

محل کشف : آلمان

کاشف : روبرت کخ

 

نام : میکروب حصبه

سال کشف : 1880 میلادی

محل کشف : آلمان

کاشف : ابرت

 

نام : ویروس فلج اطفال

سال کشف : 1949 میلادی

محل کشف : انگلستان

کاشف : جان-اف. اندرزوهمکارانش

اندازه ویروس: 10 * 2/1 متر

 

نام : واکسن فلج اطفال

سال تولد : 1955 میلادی

محل تولد : آمریکا

نام پدر : جوناس سالک

 

نام : تب زرد

سال کشف : 1901 میلادی

کاشف : والتررید

 

نام : بیماری تب برفکی

سال کشف : 1898 میلادی

کاشف : لوفروفروش

 

نام : بیماری حصبه

سال کشف : 1880 میلادی

محل کشف : آلمان

کاشف : ابرت

 

نام واکسن : تب حصبه

محل کشف : آمریکا

کاشف : فردریک فولرراسل

 

نام : واکسن آبله

سال تولد : 1796 میلادی

محل تولد : انگلستان

نام پدر : ادوارد جنر

 

نام : واکسن سرخک (MMR)

سال تولد : 1963 میلادی

محل تولد : آمریکا

 

نام : باسیل هاری

محل کشف : آلمان

کاشف : بارون کیتاساتو

 

نام : واکسن هاری

سال تولد : 1885 میلادی

محل تولد : فرانسه

نام پدر : لویی پاستور

 

نام : انگل مالاریا

سال کشف : 1880 میلادی

کاشف : لاوران

محل کشف : فرانسه

 

نام : داروی پیری متامین(برای درمان مالاریا)

محل کشف : نیویورک

کاشف : گرترودبل الیون و هیخینگنر

 

نام : عامل بیماری اسهال

سال کشف : 1898 میلادی

محل کشف : هونگ کنگ

کاشف : بارون کیتاساتو

 

نام : باکتریوفاژ

سال کشف : 1917 میلادی

کاشف : دهرل

 

نام : ویروس موزائیک توتون

سال کشف : 1892 میلادی

کاشف : دیمتری ایوانوفسکی

 

نام : ویتامین A

تاریخ تولد : 19 آگوست 1947 میلادی

نام پدر : آرسن و ویلیجس

 

نام : بتاکاروتن

سال کشف : 1832 میلادی

کاشف : واکنرود

 

نام : جدول تناوبی

سال تولد : 1869 میلادی

محل تولد : سن پترزبورگ

نام پدر : ایوانوچ مند لیف

 

نام : هسته اتم

سال کشف : 1908 میلادی

محل کشف : انگلستان

کاشف : ارسنت رادرفورد

 

نام : الکترون

محل کشف : انگلستان

کاشف : مایکل فارادی

 

نام : پروتون

سال کشف : 1914 میلادی

محل کشف : انگلستان

کاشف : ارسنت رادرفورد

 

نام : نوترون

سال کشف : 1932 میلادی

محل کشف : انگلستان

کاشف : سرجیمز چادویک

 

نام : اوربیتال

سال کشف : 1926 میلادی

محل کشف : اتریش

کاشف : اروین شرودینگر

 

نام : میزان الکترونگاتیوی عناصر

سال کشف : 1939 میلادی

محل کشف : آمریکا

کاشف : کارل پولینگ

+ نوشته شده در پنجشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت توسط محمدجواد |